Baptist Church, Naha

Baptist Church, Naha

バプティスト教会、那覇

前の写真へ       次の写真へ


ガラス版写真目録へ